Vandringsleder

1,5 km

Skogsuddeslingan

Välkommen till den vilsamma grönskan! På den 1,5 kilometer långa Skogsuddeslingan kommer du in i en av de vackraste delarna av Ottenby lund.

 

Genom att följa de gröna markeringarna får du uppleva några av de vackraste platserna i Ottenbys naturreservat under en relativt kort vandring. Längs med vandringsleden växer gamla ekar. Under våren är fågelsången i lunden närmast sagolik.

 

Från skogen närmar du dig sedan Schäferiängarna. De tornar upp sig bakom grönskan. De är fantastiska att beskåda – inte minst från det fågeltorn som ligger utmed vandringsleden. Genom att klättra upp i fågeltornet får du en underbar vy ut mot ängarna och havet där bakom. Fågeltornet är också en bra plats för en picknick – oavsett årstid. 

 

För den växtintresserade finns det gott om växter att betrakta längs med slingan. Humleblomster, kråkviccker och brudbröd är bara några av de arter som man kan betrakta på gräsmarkerna söder om Södra lundparkeringen. 

 

  • Hitta hit: Parkera vid Södra lundparkeringen och följ de gröna markeringarna söder om parkeringen
  • Guldkorn: Utsikten från fågeltornet. Stillheten under trädkronorna. 

Finnslättsvägen

Genom Ottenby lund under ekarnas kronor ligger Finnslättsvägen. Året om är en tur genom skogen en upplevelse. 

 

Finnslättsvägen går från Södra lundparkeringen till Norra lundparkeringen. Den tar er med andra ord genom stora delar av den lummiga lövskogen. Vägen är markerad med orangea markeringar på naturreservatskartan och består av en grusad yta. Underlaget kan på sina ställen vara ojämnt men ska vara framkomligt med rullstol. Årstidernas skiftningar kan dock påverka tillgängligheten längs med vägen. Vid särskilt högt vatten i lunden kan vattnet rinna över vägen på vissa håll. 

 

Ottenby lund bjuder på rika naturupplevelser. I Norra Lunden längs med Finnslättsvägen hörs ofta sommargyllingens flöjtande i juni. Här häckar även mindre flugsnappare och halsbandsflugsnappare. 

 

Genom att följa grusvägen från Norra lundparkeringen österut får du en vacker inblick i skogens liv. Korna går ofta och betar bland träden. När du närmar dig fågeltornet i öster så får du också en utblick över ängarna ner mot havet. 

 

  • Hitta hit: Parkera vid Södra lundparkeringen eller Norra lundparkeringen och följ grusvägen som utgår från parkeringsplatserna
  • Guldkorn: Norra lunden med sitt särskilt rika fågelliv är en upplevelse. 

 

Ängsvaktarstigen

Följ den spångade stigen ner mot havet i öst. Framme vid kusten väntar vadarfåglarna. 

Du hör dem från skyn! Du ser dem på marken. Ängsvaktarstigen är en spångad stig där du kan ta dig fram med rullstol. Här är fågellivet verkligen nära. Enkelbeckasinen hörs högt ovan. Såväl rödspov som storspov syns ofta. Väl framme vid kusten får du uppsikt över sandrevlarna. Här häckar många arter. En av dem är den eleganta skärfläckan som man ofta ser på håll. 

Ängsvaktarstigen låter dig också blicka ut mot söder. Utsikten mot Långe Jan och Schäferiängarna är svårslagen. Ibland syns dovhjortarna gå och beta på de stora ängarna. Året om rör sig flockar med fåglar över markerna. 

  • Hitta hit: Följ den grusade vägen in genom Ottenby lund från Södra lundparkeringen. Vägen är markerad med orange på kartan. Här finns en handikapparkering. 
  • GuldkornUtsikten söderut mot Långe Jan. Sandrevlarna i all sin prakt. 

3,4 km

Västra markslingan

Vandra ut mot havet i väster. Här kan du möta solnedgångens skönhet vid sjömärket Orminge rör. 

 

Få vandringsleder tar med dig tillbaka i Ottenbys rika historia på samma sätt som Västra markslingan. Storspovens sång ekar över vidderna, ölandstoken sträcker sig upp och de gamla gravplatserna vittnar om forna tider. 

 

Vandringen börjar vid Kungsstenarna. Dessa stenar markerar ett gravfält från järnåldern. Sedan tar du dig längre ut mot kusten förbi stenmurar och betande djur. Framme vid sjömärket Orminge rör väntar en underbar utsikt. Fyren Långe Jan tornar upp sig i söder. Även vid Orminge rör finns historiska lämningar. Denna plats har varit säte för en stor bondeklan under järnåldern. Det sjömärke som står här idag är byggt på den gamla gravhögen. 

 

Även den geologiintresserade kan hitta mycket att titta närmare på längs med Västra markslingan. I stenbranten ner mot havet kan man se två lager av berggrunden. Den ljusare kalkstenen och den mörkare alunskiffern. 

 

  • Hitta hit: Parkera vid Södra lundparkeringen och vandra västerut mot Kungsstenarna. Följ de röda markeringarna. 
  • Guldkorn: Branten ner mot havet och kusten. Lugnet vid solnedgången.