Av naturumforestandare

-

25 april, 2019

Aktuellt i kikaren

SJUNGER HÖGT …

… men sitter lågt!

 

”Är näktergalen kommen i lund?” frågade skalden Erik Axel Karlfeldt i dikten ”Vid Färjestaden” och menade att ”nu börjar Ölands vår!”

Men när näktergalen anländer till Öland i månadsskiftet april-maj, är det nog snarare försommar!

 

Redan på Linnés tid och ännu i våra dagar, förväxlas taltrastens starka sång ibland med näktergalens stämma.

Om en lokaltidning i mars-april skriver att näktergalen har ”kommit i lund”, ja, då vet vi att någon tagit miste och rapporterat en sjungande taltrast till redaktionen!

Grundregeln är att taltrasten sitter helt synligt, högst upp i ett träd och sjunger, medan näktergalens konsert utförs under låga, täta valv av lövrika buskage och träd.

 

Näktergalen övervintrar i tropiska Afrikas östra och södra delar och tillhör ”datumflyttarna”. Den följer sin inre klocka och är ganska punktlig kring första maj. Ibland händer det att näktergalens hemresa stoppas upp i ett par veckor av kyligt väder i sydosteuropa.

Det inträffade i maj 2011, då näktergalar, höksångare, törnskator och nattskärror tog en lång matrast på två veckor och gav fågelskådarna skrämselhicka!

 

Text: Göran Andersson

Foto: Ottenby fågelstation

 

Dela vidare

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar