Hela dagen

Utställning: Ottenby rev

naturum Ottenby Naturum Ottenby 405, Degerhamn

Följ med ner under ytan i det marina reservatet Ottenby rev. Se hur Öland stäcker sig ut under vattnet i form av en lång kalkstenshäll. Här finns stora mängder blåmusslor som sitter i […]