Utställning: Ottenby rev

naturum Ottenby Naturum Ottenby 405, Degerhamn

Följ med ner under ytan i det marina reservatet Ottenby rev. Se hur Öland stäcker sig ut under vattnet i form av en lång kalkstenshäll. Här finns stora mängder blåmusslor som sitter i […]

Ottenbyguidning

naturum Ottenby Naturum Ottenby 405, Degerhamn

Följ med på en spännande guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi går en tur runt Ölands södra udde och kikar efter fåglar och sälar. Du får också lära dig […]

Gratis

Ottenbyguidning

naturum Ottenby Naturum Ottenby 405, Degerhamn

Följ med på en spännande guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi går en tur runt Ölands södra udde och kikar efter fåglar och sälar. Du får också lära dig […]

Gratis

Ottenbyguidning

naturum Ottenby Naturum Ottenby 405, Degerhamn

Följ med på en spännande guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi går en tur runt Ölands södra udde och kikar efter fåglar och sälar. Du får också lära dig […]

Gratis

Ottenbyguidning

naturum Ottenby Naturum Ottenby 405, Degerhamn

Följ med på en spännande guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi går en tur runt Ölands södra udde och kikar efter fåglar och sälar. Du får också lära dig […]

Gratis

Ottenbyguidning

naturum Ottenby Naturum Ottenby 405, Degerhamn

Följ med på en spännande guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi går en tur runt Ölands södra udde och kikar efter fåglar och sälar. Du får också lära dig […]

Gratis

Ottenbyguidning

naturum Ottenby Naturum Ottenby 405, Degerhamn

Följ med på en spännande guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi går en tur runt Ölands södra udde och kikar efter fåglar och sälar. Du får också lära dig […]

Gratis

Ottenbyguidning

naturum Ottenby Naturum Ottenby 405, Degerhamn

Följ med på en spännande guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi går en tur runt Ölands södra udde och kikar efter fåglar och sälar. Du får också lära dig […]

Gratis

Ottenbyguidning

naturum Ottenby Naturum Ottenby 405, Degerhamn

Följ med på en spännande guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi går en tur runt Ölands södra udde och kikar efter fåglar och sälar. Du får också lära dig […]

Gratis

Lär känna Ottenby

Södra lundparkeringen Södra lundparkeringen, Ottenby lund, Degerhamn

Följ med på en tur i Ottenby naturreservat. Vi utgår från Södra lundparkeringen och vädret bestämmer sedan lite var vi tar vägen, antingen ut på Västra mark, in i Ottenby […]

Gratis