Av naturumforestandare

-

26 maj, 2019

Aktuellt i kikaren

NÄR VÅR BLIR HÖST …

… vadarnas märkliga tid

I månadsskiftet maj-juni infaller en magisk och mycket spektakulär period, iscensatt av norra Europas och Sibiriens vadarfåglar.

Det är nu som flyttfågelvåren övergår till flyttfåglarnas höst!

Märkligt… men alldeles sant!

Här på södra Öland, liksom i övriga Norden har vadare som storspov och skogssnäppa hunnit långt i sina respektive häckningar, liksom exempelvis svartsnäpporna i norr.

De har kläckt sina ungar och det är startskottet för vadarhonornas flyttning mot sydväst. Hannarna blir kvar och ser till att ungarna blir flygfärdiga.

Men till tundran och Norra Ishavskusten i nordost, där har våren just anlänt och de ödsliga snösmältningsmarkerna väntar på att de arktiska vadarna ska komma för sin mycket korta häckningssommar.

Nu startar de kopparröda myrspovarna och kustsnäpporna; de svartvita kustpiparna lyfter; de myllrande och svirrande snäpporna av många arter lämnar övervintringsområdena i västra Afrika, den europeiska atlantkusten, de brittiska öarna och Vadehavet.

De sträcker mot nordost i månadsskiftet maj-juni, samtidigt som honor av t.ex. storspovar har inlett hösten genom att sträcka mot sydväst.

Här på Ölands södra udde möter arktiska vadare på vårsträck sina mer sydliga kollegor, som är på höststräck!

Mitt i den finaste försommaren upplever fågelskådarna inledningen av höstens stora under:

Det stora sträcket!

Dela vidare

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar