Kontakt

Skicka ett meddelande till oss

Kontakta oss

Adress: naturum Ottenby
Ottenby 401
386 64 Degerhamn

 

Telefon: 0485-661200

 

E-post:
naturum@ottenby.se

naturumforestandare@ottenby.se

Kontaktpersoner vid frågor om Ottenby naturreservat

Ottenby kungsgård

Andreas Wiström, Ottenby kungsgård. Tillsynsman naturreservatet Telefon: 070-5861323

Hjort- och jaktfrågor

Robert Ekholm, Hovet. Hjort och jaktfrågor. Telefon: 073-6128176

Reservats-förvaltning

Johan Thorsén, Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturreservatsförvaltare. Telefon: 010-2238536

Reservats-förvaltning

Josefine Östangård, Länsstyrelsen i Kalmar län. Naturreservatsförvaltare. Telefon: 010-2238378

Om naturum

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Det fungerar som en port till naturen. Inne på ett naturum får du bland annat lära dig mer om de djur och växter som finns på platsen. Du får dessutom tips på hur du kan uppleva naturområdet på bästa möjliga sätt. Ett naturum har alltid fri entré och du behöver inte ha några speciella förkunskaper för att besöka oss, alla är välkomna in! Förutom vår utställning erbjuder vi många programpunkter, guidningar och evenemang. Idag finns ett trettiotal naturum i Sverige och fler är planerade. Naturvårdsverket äger rätten till namnet naturum. Naturumen kan förvaltas av länsstyrelser, kommuner eller stiftelser. Här i Ottenby drivs naturum sedan starten 1997 av SOF BirdLife Sverige på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län.