Tillgänglighet

Naturum Ottenbys utställning är tillgänglig för dig som besöker oss i rullstol eller med annat hjälpmedel. Genom att köra förbi vår vanliga parkeringen och fortsätta ner mot fyrbyn kommer du fram till handikapparkeringar där du får parkera med parkeringstillstånd. För dig som har en rörelsenedsättning men som saknar tillstånd att parkera på handikapparkeringar finns ett tillfälligt parkeringstillstånd att låna inne på naturum Ottenby. Avståndet från handikapparkeringen till naturums entré är cirka 50 meter. Det går via en väg med hårdnackat grus och en stenlagd yta med öländsk natursten.  

 

Vid naturums entré i det vita Skolhuset finns en toalett som är tillgänglig för alla via en ramp. Även restaurangen på Ölands södra udde är tillgänglihetsanpassad. Vid besöket hos oss finns en audioguide som du kan använda. I den kan du bland annat höra mer om fyrsamhället på Ölands södra udde. Ljudguiden når du genom att ansluta till nätverket ”Laterna guide” med en smarttelefon. Via din webbläsare laddas sedan ljudguiden upp och du kan lyssna till den.

 

För dig med synnedsättning är även delar av utställningen på naturum Ottenby anpassad för att du bland annat ska kunna känna hur olika fåglarnas näbbar och klor är uppbyggda. 

 

På Ölands södra udde finns det två grusade gångar som är tillgängliga för dig med rullstol eller annat hjälpmedel. Underlaget på gångarna är dock ojämnt och kan därför under vissa väderförhållanden vara mer svårtillgängligt.

 

Även andra delar av Ottenby naturreservat går att nå med rullstol eller annat hjälpmedel. Kontakta naturums personal för att få tips och råd inför ditt besök. Equality har gjort en tillgänglighetsundersökning på Ölands södra udde. 

Läs mer

Equality om tillgänglighet på naturum Ottenby

Frågor?

Har du fler frågor om tillgängligheten i Ottenbys naturreservat eller på naturum Ottenby? Kontakta oss via naturum@ottenby.se eller via 0485-661200.