Besökstips

Orminge rör

I väster där hav möter land syns ett koniskt sjömärke sträcka sig upp mot himlen. Sjömärket går under namnet  Orminge rör och är vackert konstruerat av kalksten. Det anlades på platsen för att bli en viktig navigeringspunkt för sjöfarten.

 

Sjömärket är anlagt på en historisk plats. Under järnåldern var den här platsen säte för en bondeklan. Vid strandkanten mot Kalmarsund har lämningar från husgrunder och hägnader hittats. Fynden visar att den bondeklan som levde här hade både nötboskap och får. På den plats där sjömärket idag står finns också en stor gravhög från äldre järnåldern.  

 

Att vandra ut genom Västra mark mot Orminge rör är alltid en upplevelse. Solnedgångarna över sundet med sjömärket i ryggen är magnifika. 

Foto: Josefin Nilsson/N www.josefinnilssonphotography.com
Foto: Josefin Nilsson/N www.josefinnilssonphotography.com
Foto: Josefin Nilsson/N www.josefinnilssonphotography.com

Ölands södra udde

Ölands södra udde är rikt på naturupplevelser. Här finns såväl gråsälar som knubbsälar. Året om är det gott om fåglar i området. På vintern är havsörnarna särskilt talrika. Under våren passerar såväl stora som små fåglar udden på sin flyttning söderut. Särskilt rikt är flyttfågelsträcket under hösten. Under klara dagar sträcker enorma flockar av allt från gäss till duvor ut över öppet hav från udden. 

 

På Ölands södra udde ligger naturum Ottenby beläget. Naturum är uddens besökscenter. Här kan du få information inför ditt besök och tips på hur du bäst upplever området. Naturum Ottenby erbjuder också guidningar för både vuxna och barn. 

 

Om du vill uppleva reservatet från en högre höjd kan du vandra upp för de 197 trappstegen i Sveriges högsta fyr Långe Jan. Härifrån har du en magnifik utsikt över landskapet och reservatet. 

 

Även Ottenby fågelstation är belägen på Ölands södra udde. Här har det skett forskning och ringmärkning av fåglar sedan år 1946. Totalt ringmärks omkring 25 000 fåglar på fågelstationen varje år. Ringmärkningen bidrar till att öka kunskap om allt från fåglars flyttmönster till hur olika populationer av olika fågelarter över tid. 

 

För den som vill köpa med sig en souvenir från sitt besök finns Naturbokhandeln med en filial på udden. I butiken finns allt från naturböcker till kikare och presentartiklar av hög kvalitet. 

 

På udden kan du också slå dig ner och njuta av en god fika eller en god måltid på Restaurang Fågel Blå

 

 

Ottenby kungsgård

Redan på järnåldern bodde det människor på den plats där Kungsgården idag ligger. Namnet Ottenby kom troligen från att platsen benämndes som ”byn vid udden”.  Det var en plats där flera små gårdar låg fram till år 1544. Då fattade Gustav Vasa beslutet att gårdarna skulle rivas. Istället uppfördes Ottenby kungsgård. När Kungsgården uppfördes blev också alla bönder på södra Öland skyldiga att göra dagsverken på den stora gården. Den skyldigheten varade i 200 år. 

 

Än idag är Ottenby kungsgård i statligt ägo. Gården drivs av en arrendator som har såväl nötdjur som mjölkkor och får som betar i Ottenbys naturreservat. 

 

Foto: Josefin Nilsson/N www.josefinnilssonphotography.com
Foto: Josefin Nilsson/N www.josefinnilssonphotography.com

Södra lundtornet

I de södra delarna av Ottenby lund ligger ett stort fågeltorn beläget. Utsikten från tornet är alltid hänförande. Härifrån kan besökaren blicka ut över Schäferiängarna mot havsbandet där sjöfåglarna sträcker. Från tornet har besökaren också uppsikt över Lundsjön som ligger precis vid fågeltornets fot. Såväl sjöfåglar som vadarfåglar och tättingar kan ses från tornet. 

 

Fågeltornet är en bra plats för en utflykt året om. Här finns det också möjlighet att duka upp sin matsäck och njuta av den fantastiska utsikten. 

Foto: Josefin Nilsson/N www.josefinnilssonphotography.com

Kungsstenarna

På Västra mark finns två högresta stenar. De går under namnet Kungsstenarna. Vid stenarna ligger ett gravfält från yngre järnåldern. Gravfältet sträcker sig över hundra meter och rymmer flera fornlämningar. 

 

Den ena av de två Kungsstenarna är genomborrad av ett hål. Sägnerna säger att hålet har uppkommit av asaguden Odin som ska ha genomstungit stenen. Hålet i stenen har dock en helt annan historia än den som sägnerna berättar om. De två högresta stenarna är hämtade från den kalkrika berggrunden. Hål, som det som syns på den ena av Kungsstenarna, skapades när inlandsisen smältvatten urholkade berggrunden. 

 

Karl X Gustafs mur

Den som äntrar Ottenby från norr möts av en mäktig syn. En två meter hög mur sträcker sig genom landskapet från kust till kust. Muren byggdes efter order av Karl X Gustaf år 1653. Arbetet fick bönderna på södra Öland stå för. När kung Karl X Gustaf kom på besök till bygget passade han på att bjuda arbetarna på brännvin. 

 

Syftet med muren var troligen flera. En anledning var troligen att man skulle säkerställa att hjortarna höll sig inom jaktparkens gränser. Den kanske främsta anledningen till bygget var dock att muren skulle ge rymd åt landskapet och visa på makt och rikedom. 

 

Muren ligger norr om naturreservatets gränser. En promenad åt väster längs med murens kant är  varmt att rekommendera. På våren står körsbärsträden i blom. Amiralerna letar sig fram i de vita trädkronorna och gullvivorna strängs på marken. 

Foto: Josefin Nilsson/N www.josefinnilssonphotography.com
Foto: Josefin Nilsson/N www.josefinnilssonphotography.com

St Johannes kapell

Under medeltiden var fiskevattnen vid Ottenby ett av landets bästa. Då låg också ett stort fiskeläge just här där flera hundra fiskare kunde bo samtidigt. De levde i enkla fiskarkojor med lergolv och stenväggar med segelduk som tak.

 

Fiskeläget gick under namnet Kyrkohamn. Namnet kom från St Johannes kapell som hade byggts under 1200-talet i anslutning till fiskeläget och den hamn som låg där. Efter 500 år slutade fiskesamhället att blomstra. St Johannes kapell förföll. De kalkstenar som hade utgjort kapellet användes istället till bygget av fyren Långe Jan på Ölands sydligaste spets.